HERKES İÇİN EŞİTLİK VE LİDERLİK PLATFORMU DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI METNİ

Tarih: 13.05.2022

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi 28.05.2022 tarihinde (Cumartesi) saat 14:00’te Dernek Merkezinde (Akyarlar Mh. 4270 Sk. No:5/8 Bodrum / Muğla) aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 07.06.2022 tarihinde Dernek Merkezinde saat 14:00’te yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Sevinç ATABAY
Herkes İçin Eşitlik ve Liderlik Platformu Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL ADRESİ VE TARİHLERİ

 1. TOPLANTI: Akyarlar Mh. 4270 Sk. No:5/8 Bodrum / Muğla 28.05.2022
 2. TOPLANTI: Akyarlar Mh. 4270 Sk. No:5/8 Bodrum / Muğla 07.06.2022

 

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi
 5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması
 6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
 8. Dernek Genel Merkezinin adres değişikliğinin oylanması
 9. Faaliyet alanları ve projeler hakkında değerlendirme yapılması
 10. Valilik Yardım Toplama İzni Başvurusunun Değerlendirmesi
 11. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
 12. Yeni Denetleme Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
 13. Diğer konular ve görüşler
 14. Dilek, temenni ve kapanış”
Menü