Suriyeli Gençler için Yüksek Öğrenim ve Kariyer Mentorluğu Projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Gaziantep’teki lise sonrası yaş grubu / üniversite çağındaki Suriyeli ve bölgeden diğer dezavantajlı gençlerin (18-32 yaş)  yüksek öğrenime devam ve istihdam konularında teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi amacını taşımaktadır.

Projede ana amaç, eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, gerekli yenilikçi eğitim desteğini ve kariyer rehberlik faaliyetlerini tasarlayarak ve sağlayarak gençlerin kendi kariyer yolunu inşa etmelerine destek olmaktır.

Proje, 100 erkek ve kadın gence yüksek öğrenime devam etmelerine ve / veya 960 öğrencinin istihdam edilebilirliklerini ve kariyerlerini geliştirmeleri için kariyer danışmanlığına devam etmelerini sağlayan eğitimler vermektedir. Eğitimler geleneksel eğitimin yanısıra, interakti web portal, sosyal medya ve Eğitim faaliyetlerine yer vermektedir.