HelpZone

Faaliyet Alanları

Kırılgan Gruplar

Helpzone, toplumdaki kırılgan bireylerin güçlendirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektdir. Bu çerçevede, eğitim programları, seminerler ve etkinlikler düzenleyerek çocuklar, kadınlar, gençler ve engelli kişiler ve ülke içinde yerinden olmuş kişiler de dahil olmak üzere tüm dezavantajlı ve savunmasız gruplara yönelik etkinlikler düzenleyerek, bilinçlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri sunmaktadır.

Kültür

Helpzone, yerel ve ulusal kültürün korunması ve tanıtılması, ortak kültürel miras yoluyla farklı kültürler arasındaki diyalog ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda girişimlerde bulunmakta ve çarpan etkisi yaratan faaliyetler hazırlamakta ve projelendirmektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği

Helpzone, iklim değişikliği ile ilişkili riskler konusunda toplumun farkındalığını arttırma konusunda faaliyetlerde bulunmaktadır.  Buna ek olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve uyum konusunda öneriler geliştirmekte ve yenilikçi projeler tasarlamaktadır.

Teknoloji ve Yenilik

Helpzone, teknoloji ve yenilik merkezli istihdamın geliştirilmesi, girişimciliğin teşviki, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmanın sağlanması konusunda projeler ve işbirlikleri geliştirmektedir.