BİZDEN HABERLER

KIRILGAN GRUPLAR

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, mülteciler gibi grupların toplum içerisinde genellikle savunmasız, kırılgan ve dezavantajlı duruma sahip olduğunu biliyoruz. Her bir grubun kendine has sorunlarını ve bunlara yönelik yapılan çalışmaları takip ediyoruz Daha sağlıklı ve adil bir toplum için bu gruplara biz de destek vererek onları toplumsal hayatta daha aktif hale getirmeyi hedefliyoruz.

KÜLTÜR

Çok kültürlülüğün insanlık açısından önemini ve kültürel değerlerin, toplumların ortak paydası olup onları bir arada tutan en önemli etkenlerden olduğunu biliyoruz. Ortak kültür değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması, farklı topluluklarla ortak kültürel mirasın paylaşılmasını, dioyaloğu destekliyoruz. Toplumlar arası iletişimi ve etkileşimi geliştirerek, barış ve işbirliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İKLİM ve ÇEVRE

Çevrenin korunması ve bunun ötesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumun küresel bir mesele haline gelmiş, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun gündeminde ilk sıraya yerleştiğini biliyoruz. Yeryüzündeki tüm canlıların hayatını tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele konusunda başta hükümetler olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşları farklı çalışmalar yürütmektedir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusuna ciddiyetle yaklaşarak farkındalığın arttırılması ve bilinçlenme sağlanması konusunda çalışıyoruz.

TEKNOLOJİ ve YENİLİK

Teknolojideki gelişmeler ve yeniliklerin eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar tüm sektörleri etkilediğini biliyoruz. Yenilikçi uygulamaların hayatımızı kolaylaştırıyor olmasının farkındalığıyla, geliştirilen ürün, hizmet ve normların toplum faydasına kullanılmasında destek veriyoruz. Ayrıca, yeni bu kapsamda yeni fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik ediyoruz.

Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültürle, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz...🙏🏼

📌”Nitelikli Eğitim Nasıl Olmalıdır?” sorusuna cevap vermek için HelpZone Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Atabay ve Eğitim Bilimci ve Yazar Dr. Özgür Bolat ile bir araya geliyoruz. @SevincAtabay @ozgurbolat
Kayıt için⬇️
https://actioevents.com/events/skb-3

Menü