HelpZone

Hakkımızda

2016 yılında Bodrum’da kurulmuş olan Herkes için Eşitlik ve Liderlik Platformu Derneği, kısaca ‘’Helpzone’’ dünyamız ve ülkemizin yaşadığı küresel sorunlara yenilikçi teknoloji ve uygulamalarla projeler üretip bu çözümleri hayata geçirmeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür. Yoksulluk, göç ve iklim değişikliği vb. gibi son derece farkında olduğumuz küresel sorunlarımıza odağına insanı alarak ve özellikle ‘’kadın, çocuk, yaşlı, engelli’’ bir diğer tanımı ile ‘’kırılgan grup’’ sayılabilecek bireylere yönelik toplumsal kalkınma ve gelişme sürecine destek olan bir dernektir. Derneğimiz toplumun en zayıf halkası sayılabilecek ‘’Kırılgan Grup’un” eğitim almasını, bilinç kazanmasını ve farkındalığının arttırılmasını hedefler.

VİZYONUMUZ

Yüksek sosyal, kültürel ve çevresel farkındalığa, nitelikli işgücüne ve topluma faydalı, sosyal ve ekonomik olarak bütünleşmiş, bağımsız, başarılı, aktif, güçlü, adil ve katılımcı bireylerden oluşan bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz toplumumuzu etkileyen iklim değişikliği, göç, yoksulluk gibi küresel sorunların çözümüne, akılcı, etkili ve kaliteli projelerle katkı sağlamak.

HEDEFİMİZ

Hedefimiz söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak kişi ve kurumlara kapasitelerini geliştirme ve farkındalık yaratma anlamında destek vermek. Bu kapsamda çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler, mülteciler, yerinden edilmişler gibi dezavantajlı gruplar önceliklerimiz arasında.