HelpZone

About Us

Helpzone olarak Dünyamızın ve ülkemizin yaşadığı iklim değişikliği, göç, yoksulluk gibi küresel sorunların farkındayız. Her gün içinde yaşadığımız, gördüğümüz bu sorunlara, yenilikçi teknoloji ve uygulamalarla projeler üreterek, çözümleri hayata geçirmek ve böylelikle odağına insanı ve özellikle kırılgan grupları alan bir toplumsal kalkınma ve gelişme sürecine destek oluyoruz.

VİZYONUMUZ

Yüksek sosyal, kültürel ve çevresel farkındalığa, nitelikli işgücüne ve topluma faydalı, sosyal ve ekonomik olarak bütünleşmiş, bağımsız, başarılı, aktif, güçlü, adil ve katılımcı bireylerden oluşan bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz toplumumuzu etkileyen iklim değişikliği, göç, yoksulluk gibi küresel sorunların çözümüne, akılcı, etkili ve kaliteli projelerle katkı sağlamak.

HEDEFİMİZ

Hedefimiz söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak kişi ve kurumlara kapasitelerini geliştirme ve farkındalık yaratma anlamında destek vermek. Bu kapsamda çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler, mülteciler, yerinden edilmişler gibi dezavantajlı gruplar önceliklerimiz arasında.

FAALİYET ALANLARI

Kırılgan Gruplar

Helpzone, toplumdaki kırılgan bireylerin güçlendirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektdir. Bu çerçevede, eğitim programları, seminerler ve etkinlikler düzenleyerek çocuklar, kadınlar, gençler ve engelli kişiler ve ülke içinde yerinden olmuş kişiler de dahil olmak üzere tüm dezavantajlı ve savunmasız gruplara yönelik etkinlikler düzenleyerek, bilinçlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri sunmaktadır.

Kültür

Helpzone, yerel ve ulusal kültürün korunması ve tanıtılması, ortak kültürel miras yoluyla farklı kültürler arasındaki diyalog ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda girişimlerde bulunmakta ve çarpan etkisi yaratan faaliyetler hazırlamakta ve projelendirmektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği

Helpzone, iklim değişikliği ile ilişkili riskler konusunda toplumun farkındalığını arttırma konusunda faaliyetlerde bulunmaktadır.  Buna ek olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve uyum konusunda öneriler geliştirmekte ve yenilikçi projeler tasarlamaktadır.

Teknoloji ve Yenilik

Helpzone, teknoloji ve yenilik merkezli istihdamın geliştirilmesi, girişimciliğin teşviki, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmanın sağlanması konusunda projeler ve işbirlikleri geliştirmektedir.
Menu